Услуги
Услугите, които предлагаме включват:
 • консултация за контролно измервателната техника, от която имате нужда;
 • концепция за доставка и монтаж на измервателните уреди, включително проектиране във всичките му фази;
 • гаранционно и извънгаранционно поддържане;
 • помощ при подготовка на оферти в частта контролно измервателна техника;
 • интегриране на друга измервателна техника в завършена работоспособна система при съвместимост;
 • рехабилитация на съществуващи контролно измервателни системи;
 • помощ при монтаж и инсталиране на контролно измервателни системи;
 • измервателни дейности през време на строителния процес, както и измервания през експлоатационния период на строителните съоръжения;
 • обучение на персонала за работа с контролно измервателните системи и съоръжения;
 • контролни функции по време на строителството, касаещи контролно измервателните системи, включващо присъствие на квалифицирани инженери на място на обекта;
 • проектиране на планове за експлоатация на контролно измервателните системи;
 • извършване на обработка на резултатите от измервания, анализ на същите и изготвяне на годишни доклади за състояние на строителните съоръжения;
 • обектово програмиране на софтуер.

   
   
ЗА НАС ПРОДУКТИ ОПИТ УСЛУГИ НОВИНИ ПАРТНЬОРИ КОНТАКТИ   ENG